Potápěčské pojištění DAN

Dan_logoNejuznávanější potápěčská pojišťovna - pojišťovna DAN (Divers Alert Network) zajišťuje pomoc potápěčům při nehodě kdekoliv na světě 24 hodin denně.
Kromě toho poskytuje odborné lékařské konzultace, podporuje výzkum potápěčských nemocí a organizuje kursy první pomoci a semináře s cílem zvýšit odpovědnost rekreačních potápěčů. Poskytuje také finanční a technickou pomoc při budování hyperbarických (přetlakových) komor v rozvojových zemích.

STŘÍBRNÉ POJIŠTĚNÍ DAN
DOPORUČENO PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ POTÁPĚČE. Pokrývá všechny druhy potápění včetně technického a nemá hloubkový limit. Pro hloubky větší než 130 m, musí být písemné svolení od DAN EUROPE.

BRONZOVÉ POJIŠTĚNÍ DAN
Je určeno pro rekreační potápěče, zahrnuje potápění se vzduchem i nitroxem. Má však hloubkový limit (40m) a nepokrývá technické potápění.

ZLATÉ POJIŠTĚNÍ DAN
Pro nejnáročnější potápěče.Pokrývá všechny druhy potápění včetně technického a nemá hloubkový limit. Pro hloubky větší než 130 m, musí být písemné svolení od DAN EUROPE.

Plnění v rámci potápěčského pojištění u pojišťovny DAN EUROPE
Krytí*

BRONZOVÉ

pojištění DAN

STŘÍBRNÉ

pojištění DAN

ZLATÉ

pojištění DAN

Cena pojištění /rok 1.570,- Kč 2.400,- Kč 5.200,- Kč
První pomoc včetně převozu zraněného Plně hrazeno Plně hrazeno Plně hrazeno
Lékařský transport
Náklady hospitalizace
Hyperbarická léčba
€ 50.000,- Plně hrazeno Plně hrazeno
Převoz zotavujícího se potápěče € 50.000,- Plně hrazeno Plně hrazeno
Specializované ošetření, včetně rehabilitace,  až do 30 dnů od data nehody Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Denní dávka za pobyt v nemocnici během léčby Nezahrnuje € 50,-
pouze na lůžku
€ 50,-
pouze na lůžku
Jakákoliv protéza nezbytná po úrazu pojištěného € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-
Trvalá invalidita Nezahrnuje € 50.000,- € 100.000,-
Úmrtí pojištěného** Nezahrnuje € 6.000,- € 12.000,-
Pátrací a záchranná akce € 2.500,- € 10.000,- € 15.000,-
Náklady spojené s repatriací mrtvého Plně hrazeno Plně hrazeno Plně hrazeno
Ztráta potápěčské výstroje způsobená okolnostmi během poskytnutí první pomoci a lékařského transportu Nezahrnuje € 1.500,- € 3.000,-
Mimořádné výdaje za hotelové služby a letenky způsobené následkem potápěčské nehody Nezahrnuje do  € 5.000,- pouze pro člena DAN € 10.000,- člen DAN a spolucestující
Náklady na právní služby ve vztahu k potáp. nehodě Nezahrnuje € 5.000,- € 10.000,-
Právní ochrana v zahraničí Nezahrnuje € 5.000,- € 10.000,-
Náklady na tlumočníka Nezahrnuje € 500,-
€ 1.000,-
Právní odpovědnost vůči třetím stranám € 7.000,- € 25.000,- € 100.000,-
Náklady na první pomoc, bez hospitalizace Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Lékařské ošetření € 50.000,- Plně hrazeno Plně hrazeno
Náklady spojené s repatriací zemřelého Nezahrnuje Plně hrazeno Plně hrazeno
Zajištění nezbytných léků Pouze asistence Asistence a doručení Asistence a doručení
Peněžní půjčka na nepředvídatelné náklady € 1.500,- € 3.000,- € 6.000,-
Léčebné výlohy na ústavní péči, bez ohledu na počet dní v péči Nezahrnuje € 15.000,- € 20.000,-
Zpáteční letenka pro 1 osobu pro návštěvu zraněného Nezahrnuje € 2.500,- Plně hrazeno
Doprovod při návratu dětí a mladistvých Nezahrnuje € 5.000,- Plně hrazeno
Dodatečné náklady pro návrat doprovodu Nezahrnuje € 2.000,- Plně hrazeno
Transport auta domů nebo jeho vrácení do půjčovny Nezahrnuje € 1.000,- € 3.000,- V případě zájmu o pojiště nás kontaktujte na info@diversdream.cz nebo telefonicky +420 732 584 696

 

Jak postupovat při potápěčské nehodě

Volejte DAN Hot Line telefonní číslo, které najdete na své členské kartičce. Mějte jí u sebe a postupujte podle následujících instrukcí. Jestliže jste ve Vaší zemi, volejte národní pohotovostní číslo - jestliže jste v zahraničí, volejte mezinárodní pohotovostní číslo.

Operátor se zeptá na několik otázek a potom Vás spojí s lékařem DANu. Buďte připraveni poskytnout tyto informace:

 • Jméno a příjmení
 • DAN členské číslo 
 • Místo, kde se nacházíte 
 • Telefonní číslo pro případné zpětné volání 
 • Popis problému 
 • Data ponoru

Upozornění: Mezinárodní linku obsluhují operátoři, kteří hovoří různými evropskými jazyky. V případě jazykových bariér buďte připraveni říci v angličtině následující:

 • DAN Emergency
 • My name is... (Jmenuji se...) 
 • My number is... (Mé číslo pojištění...) 
 • I am calling from... (Volám ze země...) 
 • My phone number is... (Mé telefonní číslo je...)

 

Lékař DANu:

 • Vám poskytne instrukce, co a jak dělat během čekání na příjezd první pomoci
 • Kontaktuje místní záchranný systém nebo nejvhodnější a nejbližší barokomoru 
 • Zorganizuje převoz do zdravotnického zařízení nebo barokomory  
 • V případě potřeby koordinuje lékařsky asistovaný převoz do vlasti 
 • Koordinuje tu nejlepší lékařskou péči s místními zdravotníky 
 • Neustále monitoruje situaci a informuje osobu, která poskytovala první pomoc

 

Operátor DANu:

Potvrdí zdravotnickému zařízení/barokomoře, že pacient je členem DANu a že náklady spojené s léčbou jsou kryty na základě pojištění. Zašle zdravotnickému zařízení/barokomoře formuláře k vyplnění a k zahájení plateb za léčbu.