Kurzy potápění SSI - Scuba School International


Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)

OWD-NEW

Nejrozšířenější a nejčastější kurz vůbec. Je to vaše vstupenka do vodního světa a je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit základům tohoto sportu a bezpečně a samostatně se potápět.

Po absolvování kurzu obdržíte mezinárodně platnou certifikaci, která Vás opravňuje k samostatnému potápění na celém světě do max. hloubky 18-ti metrů.

Kurz se skládá z teoretické přípravy, ponorů v uzavřené vodě (bazén apod.), 4 ponory na volné vodě.

Cena: 8.500,- Kč (možná dohoda splácení)

Cena zahrnuje: zapůjčení potápěčské výstroje, učební materiály, teorii, bazén, 4 ponory na volné vodě, plnění lahví, vystavení mezinárodní certifikace.

Požadavky: věk minimálně 15 let, přihláška s potvrzeným lékařským osvědčením, znalost plavání (uplavat min. 200 metrů), vlastní AB (maska, šnorchl).


Základní potápěčský kurz JOWD (Junior Open Water Diver)

OWD-NEW

Certifikace Junior Open Water Diver je rozdílná od OWD pouze skutečností, že se její držitel může potápět v doprovodu dospělého certifikovaného potápěče.

Maximální hloubka pro Juniory ve věku 10-12 let je 12m

Doporučuje se, aby účastníci mladší 15 let nastoupili do programu s dospělým členem rodiny.

Cena: 8.500,- Kč (možná dohoda splácení)

Cena zahrnuje: zapůjčení potápěčské výstroje, učební materiály, teorii, bazén, 4 ponory na volné vodě, plnění lahví, vystavení mezinárodní certifikace.

Požadavky: věk v rozmezí 10-14 let, přihláška s potvrzeným lékařským osvědčením, souhlas zákonného zástupce, znalost plavání (uplavat min. 170 metrů), vlastní AB (maska, šnorchl).


Potápěčský kurz - ADVANCED ADVENTURER

AA

Program ADVANCED ADVENTURER byl vytvořen proto, abyste si mohli vyzkoušet různé specializované programy, než se rozhodnete, který znich absolvujete. Je to skvělý způsob, jak si vyzkoušet, o čem specializované pokračovací programy vůbec jsou, a jak cenné mohou být pro Vaše potápěčské výpravy.

V průběhu programu ADVANCED ADVENTURER budete mít šanci si vyzkoušet 5 různých specializací. Od každé specializace budete mít jeden tréninkový ponor, a pokud se rozhodnete absolvovat některou ze specializací, kterou jste si vyzkoušeli, tento ponor se Vám započítá do Vaší certifikace.

Cena: 6.900,- Kč (možná dohoda splácení)

Cena zahrnuje: zapůjčení potápěčské výstroje, digitální výukový materiál, teorii (krátké seznámení k jednotlivé specializaci), 5 ponorů v otevřené vodě, plnění lahví, mezinárodní certifikace.

Požadavky: věk v rozmezí 10-15 let, přihláška s potvrzeným lékařským osvědčením, souhlas zákonného zástupce, znalost plavání (uplavat min. 170 metrů), vlastní AB (maska, šnorchl).


Potápěčský kurz - Speciality Diver

SD

Každý z našich specializovaných kurzů je založen na naší metodice výuky. Potápěčský diamant, který se zaměřuje na správné znalosti, dovednosti, výstroj a zkušenosti, které jsou třeba, aby se z vás mohl stát zdatný potápěč.

Absolvováním určitého počtu specializovaných kurzů a pokračující snaha o další ponory Vám umožní získat vyšší kvalifikační stupně. Systém kvalifikačních stupňů SSI je jediným ratingovým systémem v oboru, který kombinuje požadavky na výuku a zkušenosti, a to znamená, že kvalifikace SSI je skutečně zasloužená.

Absolvování specializací je skvělý způsob, jak si prohloubit své dovednosti a naučit se některým novým. Každý specializovaný program SSI, který absolvujete, se Vám zároveň započítává do vyšších kvalifikačních úrovní, jako jsou Specialty Diver, Advanced Open Water Diver, Master Diver, Dive Control Specialist a Open Water Instruktor. Výcvik ve vodě pro úroveň Specialty Diver lze splnit během jediného dne. Splnění výcviku ve vodě pro úroveň Advanced Open Water Diver vyžaduje navíc další víkend.

Cena: 3.800,- Kč

Cena zahrnuje: učební materiály, teorii, vystavení mezinárodní certifikace.

Požadavky: věk min. 12 let, kvalifikace min. OWD nebo P* u některé z mezinárodně uznávaných škol.

Druhy specializací:


Potápěčský kurz AOWD (Advance Open Water Diver)

AOWD

Certifikace pro úroveň Advanced Diver u SSI je v potápěčském oboru jedinečná svou mimořádnou kombinací potápěčských znalostí a zkušeností. Tomu se nemůže vyrovnat žádná Advanced ceritikace u jiné agentury.

Kurz Advanced Open Water Diver je určen pro ty, kteří by se rádi zdokonalili v potápění a rozšířili si znalosti v různých specializacích. Tento kurz se skládá ze 4 vámi vybraných specializací. Každá z nich zahrnuje teorii (cca 2-3 hodiny) a 2 ponory na volné vodě. Každá samostatná specializace má svůj vlastní certifikát. Následně po úspěšném dokončení 4 specializací a obdržení 4 certifikátů, dostanete zdarma licenci AOWD - Advance Open Water Diver.

Cena: 8.300,- Kč (možná dohoda splácení)

Cena zahrnuje: plnění lahví, zapůjčení pot. výstroje, učební materiály, teorii, praxi na volné vodě, vystavení mezinárodních certifikátů.

Požadavky: věk min. 12 let (pro kvalifikaci Junior AOWD), kvalifikace min. OWD nebo P* u některé z mezinárodně uznávaných škol.

Pro absolvování kurzu je potřeba doložit minimálně 24 logovaných ponorů (včetně ponorů v kurzu OWD a AOWD).

Pro absolvování kurzu AOWD si vyberte z výše uvedených specializovaných kurzů.

Potápění je celým souborem znalostí, které je nutné neustále rozšiřovat. V základním kurzu jste se naučili jen základy potápění.


Potápěčský kurz - Stress & Rescue

SC-SR

Stres je hlavním faktorem vzniku nebezpečných situací při potápění a následných záchranných pracích. Během tohoto kurzu se naučíte nebezpečným situacím předcházet a v případě jejich vzniku i jak je rychle řešit na suchu a pod hladinou.

Tento kurz trvá 2-4 dny, probíhá v učebně, v bazénu i na volné vodě, skládá se ze dvou teoretických lekcí a čtyř lekcí ve vodě. Předpokladem pro získání tohoto certifikátu je platný průkaz CPR První pomoc, nebo „Zdravotníka červeného kříže“.

Jestliže se chcete dozvědět více o STRES A ZÁCHRANA více, můžete si koupit manuál nebo DVD, dokonce i když se nechcete zapsat na kurz.

 

 

DIVER STRESS & RESCUE kurz obsahuje:

 • co je to stres
 • stres při potápění: příčiny a prevence
 • rozpoznání a stresu a jeho zvládnutí
 • techniky potřebné ke zvládnutí paniky a záchrany
 • podmínky komplikující záchranu

Cena:  7.500,- Kč (možná dohoda splácení)

Cena zahrnuje: plnění lahví, zapůjčení potápěčské výstroje, digitální učební materiály, teorii, praxi na volné vodě a bazénu, vystavení mezinárodní certifikace.

Požadavky: věk min. 15 let, kvalifikace min. AOWD nebo P** u některé z mezinárodně uznávaných škol, je nutné doložit absolvování kurzu první pomoci


Potápěčský kurz - Dive Guide

DG

Tento kurz je určen pro ty z vás, kteří mají kvalifikaci AOWD, Stress Rescue a minimálně a minimální věk 18let.

Dive Guide Program přibližuje výuku pomocí praktické aplikace, základních informací a flexibilitou. Cílem je vytvořit dobře připravené, univerzální a podvodou schopné průvodce. Po úspěšném absolvování kurzu Dive Guide lze vést a řídit certifikované potápěče.

Navíc, po absolvování Šnorchlování Instructor programu, může Dive Guide učit a vydávat Šnorchlování certifikace.

Kurz zpravidla trvá 4 dny intenzivní formou nebo dle domluvy a učí se v průběhu celého roku.

Cena: 8.500,- Kč (možná dohoda splácení)

Cena zahrnuje: teoretické lekce, praktické lekce v bazénu a na volné vodě, plnění vzduchem po dobu kurzu, zapůjčení výstroje, učební materiály, certifikace, diplom

Požadavky:

 • mít platnou lékařskou prohlídku podepsanou lékařem
 • kvalifikaci AOWD a Stress Rescue
 • kvalitně předvést všechny požadované cviky ve vodě
 • 40 ponorů před začátkem kurzu na otevřené vodě
 • dokladovat absolvování ponorů se zaměřením na hloubkové potápění, potápění v noci a navigaci
 • věk min. 18 let

Potápěčský kurz - Divemaster

DM

Jako potápěči jste zodpovědní hlavně za sebe a svého buddyho. Jako vedoucí ponoru však přijímáte zodpovědnost za potřeby a úspěch skupiny dalších potápěčů. Za takových podmínek se již nepotápíte pro vlastní potěšení, ale pro potěšení ostatních. Jako vedoucí ponoru si musíte toto důležité základní pravidlo osvojit. Během tohoto kurzu budete studovat podrobnější potápěčské znalosti a zdokonalíte své znalosti vedení ponoru a záchranářství. Naučíte se starat o skupiny potápěčů a vést pod vodou certifikované potápěče.

Tohoto kurzu se mohou zúčastnit pouze absolventi AOWD a Rescue Diver, či jeho ekvivalentu v jiném výukovém systému. Dále je třeba mít platný kurz první pomoci

Držitel této licence má možnost asistovat při výcviku nových potápěčů, být dozorem při potápěčských aktivitách jiných potápěčů v centrech či na lodích, mít správný přístup k začínajícím nebo nezkušeným potápěčům. Po ukončení tohoto kurzu se můžete pracovně uplatnit na potápěčských základnách všude ve světě a jste připraveni na Instruktorský kurz. Povolání, koníček, nebo jen zábava.

DIVEMASTER kurz obsahuje:

 • výcvik jak vést certifikovaného potápěče pod vodou, práci na potápěčských lodích
 • organizaci výletů a potápěčských akcí
 • výuku rozpoznání stresu, předcházení a hlavně vyrovnání se s ním
 • sledování svého instruktora při probíhajícím výcviku v bazénu a na volné vodě
 • průběh výcviku ponorů z lodi, nočního i hloubkového potápění
 • příprava na skutečné situace pod vodou

Divemaster kurz trvá cca 2 - 4 měsíce, obsahuje 12 teorií a mnoho hodin strávených na bazénu a na volné vodě, fyzické testy, asistence při výcviku studentů OWD a AOWD atd. Teorie probíhá v časech dle požadavků skupiny.

Cena: 15.500,- Kč (možná dohoda splácení)

Cena zahrnuje: kompletní výuku, manuál Divemastera, pronájmy bazénů, možné zapůjčení potápěčské techniky, veškeré náklady na vzduch, mezinárodní certifikát.

Požadavky:

 • mít platnou lékařskou prohlídku podepsanou lékařem
 • vlastnit potápěčskou výstroj odpovídající kvalitě profesionála
 • kvalitně předvést všechny požadované cviky ve vodě
 • mít logovaných minimálně 60 ponorů na otevřené vodě
 • dokladovat absolvování ponorů se zaměřením na hloubkové potápění, potápění v noci a navigaci
 • věk min. 18 let