Práce pod vodou

Práce pod vodou
Práce pod vodou

UWPS - UnderWater Professional Services

Již 21 let se vedle instruktorské činnosti a výcviku sportovních potápěčů, také věnujeme pracím pod vodou, a to ve společnosti UWPS. První pracovní činnosti jsme zahájili v roce 2002, kdy se jednalo o práce pod vodou menšího rozsahu (hrazení MVE, výměna česel, odsávání sedimentu, prohlídky atd.). Postupně jsme získávali náročnější a složitější zakázky, které posunuly naší práci na profesionální úroveň s dostatkem zkušeností a technického zázemí. Dnes poskytujeme komplexní služby od poradenství, projektování, průzkum až po finální zhotovení díla.

Další informace naleznete na webu www.uwps.cz


CO NABÍZÍME

Kurzy jak správně a bezpečně používat profesionální techniku pro potápěčské práce.

 • Kurz 1: Potápěč s výstrojí Kirby morgan - HELMY, FFM, SCUBA
 • Kurz 2: Vedoucí potápěč (obsluha pozemní techniky Kirby Morgan) - KMACS-5
 • Kurz 3: Používání celoobličejových masek Divator AGA, Gardian OTS, Ocean reef a další FFM

Po úspěšném dokončení kurzů, vám vystavíme certifikát s platností po celém světě. 

Kompletní servis a generální opravy na potápěčskou techniku:

Veškeré produkty od společnosti Kirby Morgan:

 • Potápěčské helmy: SL-17A/B, SL-17C, SL-27, KM-37, KM-37SS, KM-47, KM-57, KM-77
 • Band masky: KMB-18, KMB-28
 • Celoobličejové masky: EXO-BR, EXO-26
 • Celoobličejové masky Interspiro: AGA Divator, AGA Divator MK II
 • Celoobličejové masky OTS: Gardian
 • Druhé stupně: celoobličejové masky - EXO-26, EXO-BR
 • Druhé stupně: potápěčské helmy - SUPERFLOW, SUPERFLOW 350, SUPERFLOW 450SS, REX
 • Druhé stupně: SCUBA diving - METAL SUPERFLOW, PLAST SUPERFLOW, OCTOPUS SUPERFLOW
 • První stupně: SCUBA diving - 1.st SUPERFLOW
 • Směšovací kufr: KMACS-5

ROZSAH SLUŽEB A PRACÍ FIRMY UWPS

1. Potápěčské práce

 • Poradenství
 • Návrhy a řešení potápěčské problematiky včetně finančního rozpočtu
 • Průzkum
 • Video průzkumy
 • Veškerá měření
 • Demontáže a montáže
 • Výroba a montáž odmrazovacích technologií
 • Výroba a montáž provizorních hradidel
 • Výroba, repase, servis provozních hradících systémů
 • Zprovoznění starších hradících sytémů, vypracování technologického postupu
 • Asistence při hrazení
 • Výroba a montáž česlí
 • Zapůjčení čerpací techniky
 • Odsávání nánosů ( v jakémkoliv rozsahu i při špatné dostupnosti)
 • Likvidace larzenových stěn
 • Pálení (řezání) všeho do teploty tání 5400° C
 • Sváření
 • Vrtání
 • Bourání
 • Betonáže
 • Navádění vrtných souprav
 • Čištění tlakovou vodou Dynajet 500 me HP WAP 500 bar
 • Další práce na vyžádání objednavatele

2. Používaná technika

 • Suché potápěčské obleky (gumové do toxického prostředí)
 • Mokré potápěčské obleky
 • Celoobličejové masky (Interspiro, Gardian, EXO26)
 • Podvodní komunikace (drátová i bezdrátová)
 • Záložní záchranné systémy
 • Potápěčská helma Kirby Morgan 37
 • Technika pro dodávku vzduchu z hladiny
 • Technika pro dodávku vzduchu pod hladinou
 • Osvětlení
 • Digitální záznamové zařízení
 • Vysokotlaké kompresory
 • Nízkotlaké kompresory
 • Stavební kompresory
 • Podvodní hydraulické nářadí
 • Podvodní pneumatické nářadí
 • Souprava na pálení (řezání) BROCO
 • Svářecí souprava
 • Vysokokotlaká vodní vapka do tlaku 500 Bar
 • Zvedací vaky
 • Mobilní barokomora (Hyperbarická komora)
 • Foukání všech dýchatelných plynů (vzduch, nitrox, trimix)

Další informace naleznete na webu www.uwps.cz