Specializace - Dokonalé vyvážení

"Každý potápěč chce být „dobrým potápěčem" - dokonalé ovládání vztlaku je prvním krokem v tomto směru."

Zdokonalení Vaší dovednosti ovládání vztlaku je více než vhodné. Každý potápěč, který chce zdokonalit potápěčské schopnosti a zároveň vyhovět požadavkům na ochranu prostředí by měl absolvovat kurz Dokonalé vyvážení.

pb

Po téměř každém potápěči, který se chce potápět na skvělých místech o dovolené, je požadován kontrolní ponor, a dokonalé ovládání vztlaku je jednou ze základních kontrolovaných dovedností.

To není požadováno z důvodu, aby Vás hned na začátku dovolené stresovali. Je to pro ochranu útesů, u kterých se budete potápět.

Potápěči, kteří nedokážou správně kontrolovat vztlak, ničí a poškozují útesy na celém světě. Navíc, dokonalé vyvážení je nezbytným předpokladem téměř všech pokračovacích specializovaných kurzů.

diveSSI Image: PB_manual

Obsah kurzu:

  • Výstroj pro kontrolu vztlaku
  • Základní znalosti pro vyvážení
  • Ovládání vztlaku ve vodě
  • Dokonalé ovládání vztlaku jako aktivní příspěvek podvodnímu světu

Hlavním cílem všech specializovaných kurzů SSI je naučit Vás důležité dovednosti v příjemném prostředí. Všechny vyučované kurzy zahrnují domácí samostudium, krátké teoretické lekce a trénink ve vodě.